Læs her om mulighederne ved en næseoperation

Mange danskere har problemer med deres næse. Enten er problemerne af kosmetiske- og skønhedsmæssige karakter, eller også har næsen mistet dele af dens ydeevne – blandt andet til at trække vejret ordentligt. Med en Næstoperation kan man komme disse problemer til livs. Læs bare med her!

Hvorfor skal man vælge en næseoperation?

Listen af årsager til, at man vælger at få foretaget en operation af næsen er lang. Dog er de mest gængse årsager følgende:

  • Man har en boksenæse,
  • Næsen er skæv og man ønsker at gøre næsen mere lige
  • Man har et såkaldt hump i næsen, som man ønsker at udrette
  • Ens næsefløje klapper sammen
  • Tipplastik

Uanset hvad årsagen er til ønsket om en næseoperation, er dette altid en god idé at overveje, når man har gener af eller fra ens næse. I de tilfælde hvor næsen eksempelvis er meget skæv, kan det være svært at trække vejret ordentlig ud af det ene næsebor. Det skyldes, at den skæve næse har påvirket næseryggen, så den ikke længere er lige. Derimod hælder næsevæggen markant over til den ene side, der blokerer næseborets ind- og udgang og dermed besværliggør næseborets tiltænkte funktion; nemlig at trække vejret.

Man skal således vælge en næseoperation, hvis denne operation kan bidrage til at ens livskvalitet forhøjes. Hvis man eksempelvis sover dårligere grundet den skæve næse og de dårlige forhold for vejrtrækning, bør man gøre sig seriøse overvejelser omkring, hvorvidt denne operation kan være løsningen på problemet.

Hvornår kan næseproblemerne være særligt generende?

Problemerne med næsen kan være generende i alle tænkelige situationer – og som ovenstående afsnit påpegede, kan mange have problemer med søvnen grundet en skæv næse eksempelvis. Lider man af en skæv næse, der medfører dårligere betingelser for vejrtrækning, kan man også have udfordringer eller gener, når man dyrker sport. Det kan dermed også begrænse en i at være fysisk aktiv og gøre de ting i livet, man ønsker. Det kan være, at man ikke dyrker samme mængde af fodbold længere, fordi det irriterer.

Uanset om det drejer sig om ovenstående problemer eller hvorvidt man er ked af næsens udseende, kan operationen bidrage til at afhjælpe problemerne. Det betyder også, at man ikke længere behøver at gemme sig på sportsbanen, hvis man ikke er glad for sin næse.

Er du nervøs for selve næseoperationen?

Der er ingen grund til at være nervøs for selve næseoperationen. Du kan altid stille spørgsmål og ytre din bekymring, således der bliver taget godt hånd om dig på forhånd.