Eksperter i børns læring gennem leg og bevægelse – Hvad er det?

Eksperter i børns læring gennem leg og bevægelse er et koncept, der handler om at bruge bevægelse og leg som redskaber til at styrke børns læring. Det er en anerkendt metode, der anvendes af pædagoger og lærere verden over, og der er masser af dokumentation for, at det virker. Det er ikke bare et tilfældigt udtryk – eksperterne bag Eksperter i børns læring gennem leg og bevægelse ved præcis, hvordan man bruger bevægelse og leg på den bedste måde for at styrke børns læring. De har udviklet en række forskellige redskaber og aktiviteter, der er tilpasset de forskellige aldersgrupper, så alle børn kan få glæde af Eksperter i børns læring gennem leg og bevægelse. Hvis det derfor lyder som noget for dit barn, så skynd dig ind på siden lige nu og læs mere omkring Eksperter i børns læring gennem leg og bevægelse. Du vil med sikkerhed ikke komme til at fortryde det.

Eksperter i børns læring gennem leg og bevægelse – Hvorfor kan alle ikke finde ud af det?

Eksperter i børns læring gennem leg og bevægelse ved, at det er afgørende for børns udvikling og læring. Men hvorfor kan alle ikke finde ud af det? Det kan der være mange årsager til. En barriere for mange er, at de ikke føler sig klædt på til at indføre bevægelse i undervisningen på en meningsfuld måde. De føler simpelthen ikke, at de har den nødvendige viden på området, eller de mangler inspiration til, hvordan de skal gøre. En anden grund til, at flere lærere ikke får bevægelse ind i undervisningen, kan være manglende opbakning fra skolerne. Der er stadig for mange skoler, der ser bevægelse og leg som en fratagelse af tid til det faglige indhold. Dette synspunkt er dog langt fra holdbart, da undersøgelser har vist gang på gang, at børn lærer bedre, når de bevæger sig. Der er altså brug for et skift i holdningerne, så flere lærere får mulighed for at afprøve og integrere bevægelse i undervisningen. Dette kræver dog ikke kun en ændring af skolernes holdning, men også en uddannelse af lærerne, så de føler sig trygge ved at indføre bevægelse i undervisningen.